با پیگیری مهندس کاهویی ؛ ریاست مجمع جوانان درگز مهندس علیخواه معاونت شهرک های صنعتی شرق کشور در جلسه شورای اداری شهرستان درگز حضور یافت و در حاشیه این جلسه برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات هفته آتی انجام شد.

درگز پرس – پیرو درخواست های مکرر مجمع جوانان ؛ جناب مهندس علیخواه در حاشیه جلسه شورای اداری ،جلسه ایی با موضوع اشتغال جوانان و موانع موجود را با کاهویی ریاست مجمع جوانان داشتند و مقرر گردید در هفته های آتی گروهی از مشاوران اقتصادی شهرک های صنعتی در شهرستان درگز حضور یافته و کلاس و کارگروه هایی را به صورت تخصصی و کاربردی در حوزه اشتغال در سطح شهرستان برگزار نمایند و گروهی از جوانان جویای کار پس از کسب آموزش های لازم وارد عرصه تجاری و بازار کار شوند.

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
اشتراک گذاری از درگز آنلاین :
اشتراک گذاری از درگز آنلاین :
لینک کوتاه: http://dargazpress.ir/eBMre