درگز پرس – حافظ گشوده‌ام، و چه زیباست فال تو / حتماً قشنگ می‌شود امسال حال تو / با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل / فرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو نوروزتان فرخنده “پایگاه خبری درگز آنلاین” پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)اشتراک گذاری از درگز آنلاین :

اشتراک گذاری از درگز آنلاین :
اشتراک گذاری از درگز آنلاین :

درگز پرس – حافظ گشوده‌ام، و چه زیباست فال تو / حتماً قشنگ می‌شود امسال حال تو / با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل / فرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو
نوروزتان فرخنده
“پایگاه خبری درگز آنلاین”

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
اشتراک گذاری از درگز آنلاین :
اشتراک گذاری از درگز آنلاین :
لینک کوتاه: http://dargazpress.ir/hRHje