درگز پرس : رییس اداره حفاظت محیط درگز از آغاز فراخوان عمومی جذب و ارزیابی سرمایه گذار به منظور مشارکت در ایجاد، تکمیل و بهره برداری از زون تفرجگاهی پارک ملی تندوره در شهرستان درگز (چلمیر) خبر داد.

درگز پرس – فراخوان عمومی جذب و ارزیابی سرمایه گذار به منظور مشارکت در ایجاد، تکمیل و بهره برداری از زون تفرجگاهی پارک ملی تندوره در شهرستان درگز (چلمیر)
اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی به استناد دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن و با امعان نظر به بند (ط) ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه در نظر دارد از طریق مشارکت بخش خصوصی نسبت به حفاظت، ایجاد و تکمیل و بهره برداری صرفا از زون تفرجگاهی پارک ملی تندوره در شهرستان درگز (چلمیر) در قالب اجرای طرح های طبیعت گردی و به روش DBOM (طراحی- ساخت –بهره برداری و حفاظت) در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه افراد حقیقی و یا حقوقی علاقمند و آشنا به موضوع دعوت به عمل می آید تا پس از دریافت گزارش خلاصه وضعیت نسبت به تهیه مدارک لازم و همچنین تدوین پیشنهاد توجیهی و فنی- اقتصادی اقدام نموده و حد اکثر طی مدت ۳۰ روز از تاریخ انتشاراولین آگهی. بصورت پاکت مهر و موم شده به همراه نامه اعلام آمادگی به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تحویل نمایند .
مدارک لازم :
۱- اطلاعات هویتی و ثبتی کامل شخصیت حقوقی و حقیقی مشارکت کننده.
۲- مدارک اثبات کننده توانمندی مالی شخصیت معرفی شده به میزان ذکر شده در گزارش خلاصه وضعیت (گردش مالی تایید شده توسط بانک بصورت غیر مشروط یا موسسات مالی واعتباری معتبر، سند مالکیت با قابلیت نقد شوندگی بالا یا ….)
۳- معرفی سوابق اجرایی مرتبط در صورت وجود و مدارک مبنی بر حسن سابقه.
۴- گزارش پیشنهادی فنی-مالی برای بهره برداری از منطقه مورد نظر (گزارش خلاصه وضعیت طرح در سامانه بازار الکترونیک سازمان مدیریت به آدرس :https//mosharekat.mprog.ir
۵- آیین نامه ها و قوانین مندرج در فراخوان در سایت سازمان مدیریت و سازمان محیط زیست موجود و قابل دسترسی می باشد.
۶-ضمنا برآورد اعلام شده در سامانه بر مبنای سال ۱۳۹۷بوده، در صورت واجد شرایط شناخته شدن، محاسبات معادل فهرست بها سال انعقاد قرارداد محاسبه و برآورد مجدد خواهد گردید.
آدرس و تلفن تماس :
خراسان رضوی- مشهد –بلوار وکیل آباد –وکیل آباد ۳۹- صندوق پستی: ۹۱۸۸۹۴۵۳۵۱
تلفن ۰۵۱۳۸۶۷۵۰۴۰ و نمابر ۰۵۱۳۸۶۹۵۹۵۱

 

انتهای پیام /

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
اشتراک گذاری از درگز آنلاین :
اشتراک گذاری از درگز آنلاین :
لینک کوتاه: http://dargazpress.ir/P1oXK

  • منبع خبر : اداره محیط زیست درگز