کشف یک کیلو گرم تریاک به همراه نیم کیلو گرم هروئین از سارق کابل توسط مرزبانان در شهرستان درگز

جانشین مرزبانی درگز از کشف یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و نیم کیلوگرم هروئین پس از دستگیری سارق کابل های برق توسط گروهان مرزی نوخندان خبر داد.

پسندیدم(۴)نپسندیدم(۰)
اشتراک گذاری از درگز آنلاین :
اشتراک گذاری از درگز آنلاین :
لینک کوتاه: http://dargazpress.ir/b0kqG