اطفاء حریق Archives | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز
بیش از ۱۵ هکتار از مراتع پارک ملی تندوره درگز در منطقه علی بلاغ طعمه حریق شد ۰۷ مهر ۱۳۹۸
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری درگز خبر داد :

بیش از ۱۵ هکتار از مراتع پارک ملی تندوره درگز در منطقه علی بلاغ طعمه حریق شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان درگز خبر از آتش سوزی بیش از ۱۵ هکتار از مراتع پارک ملی تندوره درگز در منطقه علی بلاغ داد.