بخشداری نوخندان Archives | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز
بخشداری ، شهرداری و شورای شهر نوخندان نماد موفقیت در شهرستان درگز ۲۴ دی ۱۳۹۹
در پی همکاری های مشترک :

بخشداری ، شهرداری و شورای شهر نوخندان نماد موفقیت در شهرستان درگز

درگز پرس : از بخشداری ، شهرداری و شورای شهر نوخندان به عنوان نماد موفقیت در شهرستان درگز یاد میشود.