خبرنگار Archives | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز
مراسم یادبود “روح الله رجایی” سردبیر روزنامه جام جم برگزار شد. ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
در شهرستان سبزوار :

مراسم یادبود “روح الله رجایی” سردبیر روزنامه جام جم برگزار شد.

درگز پرس : مراسم یادبود "روح الله رجایی" سردبیر روزنامه جام جم در سبزوار برگزار شد.