دانشکده درگز Archives | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز
دانشکده فنی و حرفه ای سما قوچان ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
شروع ثبت نام دانشکده فنی و حرفه ای سما قوچان :

دانشکده فنی و حرفه ای سما قوچان

دانشگاه فنی و حرفه ای سما قوچان در در رشته ها و مقاطع مختلف دانشجو میپذیرد و ثبت نام آغاز شده است.