دکتر حامد شمس Archives | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز
نظارت دامپزشکی درگز بر تولید و استحصال بیش از ۸۰ تن گوشت قرمز ۰۷ مهر ۱۳۹۸
رئیس اداره دامپزشکی درگز خبر داد :

نظارت دامپزشکی درگز بر تولید و استحصال بیش از ۸۰ تن گوشت قرمز

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان درگز گفت از ابتدای سال تاکنون بیش از 80 تن گوشت قرمز تحت نظارت‌های بهداشتی و شرعی دامپزشکی از کشتارگاه‌ این شهرستان خارج شده است.