سگ هار Archives | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز
نمونه برداری از سگ مشکوک به هاری در درگز ۲۸ مهر ۱۳۹۸
رئیس شبکه دامپزشکی درگز خبر داد ؛

نمونه برداری از سگ مشکوک به هاری در درگز

رئیس شبکه دامپزشکی درگز از نمونه برداری و معدوم سازی سگ مشکوک به هاری در درگز خبر داد.