سید علاءالدین ظهوریان Archives | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز
روزنامه مستقل از هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر گرفت ۱۶ مهر ۱۳۹۸
انتقاد سردبیر روزنامه مستقل به اقدام هیات نظارت بر مطبوعات ؛

روزنامه مستقل از هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر گرفت

یادداشت مذبور قبل از مستقل در ایرنا منتشر شده است ؛ اگر انتشار این یاداشت مشکل‌زا بوده است، چرا هیئت محترم نظارت به ایرنا تذکر نمی‌دهد؟ فقط روزنامه مستقل مورد مواخذه قرار می‌گیرد.