فراخوان سرمایه گذاری Archives | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز
فراخوان عمومی جذب و ارزیابی سرمایه گذاری پارک تندوره درگز ۱۰ دی ۱۳۹۹
رئیس اداره حفاظت محیط درگز خبر داد :

فراخوان عمومی جذب و ارزیابی سرمایه گذاری پارک تندوره درگز

درگز پرس : رییس اداره حفاظت محیط درگز از آغاز فراخوان عمومی جذب و ارزیابی سرمایه گذار به منظور مشارکت در ایجاد، تکمیل و بهره برداری از زون تفرجگاهی پارک ملی تندوره در شهرستان درگز (چلمیر) خبر داد.