مجلس شورای اسلامی Archives | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز
متنی که از قول اینجانب در فضای مجازی منتشر شد که در آن آمده است ” رد شدم و لذت بردم” تکذیب می شود ۲۳ دی ۱۳۹۸
نماینده درگز :

متنی که از قول اینجانب در فضای مجازی منتشر شد که در آن آمده است ” رد شدم و لذت بردم” تکذیب می شود

نماینده درگز گفت : متنی که از قول اینجانب در فضای مجازی منتشر شد که در آن آمده است " رد شدم و لذت بردم " تکذیب می شود