محیطبانان Archives | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز
کارگاه آشنایی با بیماری ها ؛ ویژه پرسنل اداره محیط زیست درگز برگزار شد ۲۴ مهر ۱۳۹۸
رئیس محیط زیست درگز خبر داد ؛

کارگاه آشنایی با بیماری ها ؛ ویژه پرسنل اداره محیط زیست درگز برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با بیماریهای مشترک انسان و حیوان ؛ ویژه پرسنل ، کارشناسان و محیط بانان پارک ملی تندوره درگز با مشارکت شبکه دامپزشکی شهرستان در محل اداره محیط زیست برگزار شد.