مرز Archives | درگز آنلاین
ادامه تنش در مرز لهستان و بلاروس؛ ورشو خواستار اقدام ناتو شد ۲۴ آبان ۱۴۰۰
بحران پناهجویان :

ادامه تنش در مرز لهستان و بلاروس؛ ورشو خواستار اقدام ناتو شد

درگز آنلاین - خبرگزاری رویترز با اشاره به بحران پناهجویان در مرز میان بلاروس و لهستان نوشت: نخست وزیر لهستان خواستار اقدام ملموس ناتو و تعهد کامل آن در حل بحران مرزی با بلاروس شد.